دبیرستان شهدای هفتم تیر

دبیرستان هیات امنایی شهدای هفت تیر ،از اولین مدارس هیات امنایی و هوشمند دوره دوم متوسطه در منطقه ۱۳ می باشد.
این دبیرستان  در خرداد۱۳۹۴ مفتخربه کسب رتبه اول مدارس هیات امنایی شهر تهران گردید.
 دبیرستان هفت تیر  از جمله اولین مدارسی بوده که در طرح تعالی مدیریت قرار گرفته وبا دنبال کردن  سه هدف به شکل موازی در سالهای اخیربه موفقیتهای قابل قبولی دست پیدا کرده است.
✅برنامه ریزی براساس ساحتهای شش گانه تربیتی سند تحول و توجه به ارتقاء فرهنگ مدرسه با رویکرد تربیتی.
✅ارتقاء سطح علمی و آموزشی در همه پایه ها و کسب نتایج خوب در امتحانات نهایی و کنکور.
✅باز سازی و زیبا سازی فضای مدرسه و فراهم اوردن امکانات اموزشی و رفاهی در جهت شاداب سازی مخاطبین