مبعث حضرت محمد(ص) مبارک باد

ماه فروماند از جمال محمد

سرو نباشد به اعتدال محمد

قدر فلک را کمال و منزلتی نیست

در نظر قدر با کمال محمد(ص)

 

گزارش تصویری