دانش آموزان عزیز پایه دوازدهم لینک کلاس آموزش آنلاین برای هر کلاس به تفکیک آمده خواهشمند است لینک مربوط به کلاس خود را کپی و در برنامه ادوب کانکت طبق دستورالعمل ارائه شده اجرا نمایید

 

 

لینک کلاس دوازدهم ریاضی:        https://s7tir.shohada7tirschool.ir/ryazi121        

  لینک کلاس دوازدهم تجربی:      https://s7tir.shohada7tirschool.ir/tagrobi124        

لینک کلاس دوازدهم انسانی:             https://s7tir.shohada7tirschool.ir/rm599lxftdcl