دانش آموزان عزیز پایه یازدهم لینک کلاس آموزش آنلاین برای هر کلاس به تفکیک آمده خواهشمند است لینک مربوط به کلاس خود را کپی و در برنامه ادوب کانکت طبق دستورالعمل ارائه شده اجرا نمایید

 

لینک کلاس 111 یازدهم ریاضی:                     https://s7tir.shohada7tirschool.ir/ryazi111

لینک کلاس112 یازدهم ریاضی:                     https://s7tir.shohada7tirschool.ir/ryazi112

لينك كلاس 113يازدهم تجربي:                  https://s7tir.shohada7tirschool.ir/tagrobi113

لینک کلاس114 يازدهم تجربی :               https://s7tir.shohada7tirschool.ir/tagrobi114

لینک کلاس 115 یازدهم تجربی:               https://s7tir.shohada7tirschool.ir/tagrobi115

لینک کلاس 116 یازدهم انسانی:                https://s7tir.shohada7tirschool.ir/ensani116